Pomorskie

  • Badania Eko-Ekspert

    Badania Eko-Ekspert

    środowisko, recycling

    Hits 351

    Pracownia Eko-Ekspert Analizy Środowiskowe oferuje szerokie usługi doradcze w obszarze ochrony środowiska dla inwestorów ,jak i firm z poszczególnych sektorów gospodarki, takich jak m.in. branża energetyczna na terenie całego kraju. Dbając o potrzeby klienta, opracowujemy stosowne wnioski środowiskowe, przygotowujemy również prognozy ,w tym plany oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000. Udostępniane przez naszych ekspertów opracowania powstają w oparciu o najnowsze prze